Cập nhật danh sách ủng hộ chương trình Trường Rừng Bến Tre

Team Rừng xin được cảm ơn sự ủng hộ của quý tổ chức, cá nhân dành cho chương trình Trường Rừng tại Bến Tre trong năm học 2020-2021. Các thông tin cụ thể về danh sách người ủng hộ và kế hoạch chương trình được cập nhật như bên dưới.

DANH SÁCH NGƯỜI ỦNG HỘ (cập nhật 28/07/2020)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG RỪNG (BẾN TRE) 2020-2021